Humor Suroboyoan – Jilid 3. Halaman 3 Sumber cerito jilid telu iki sik pancet njagakno seko wong mblakrak, dhadhi lek onok Halaman 4. Daftar Isi. Humor Suroboyoan Jilid 1. Text; Jare, · Ndhik, · Ambek, · Mari, · Onok, · Ngono, · Arek, · Suroboyoan, · Jilid, · Wonokairun, · Read the latest magazines about Wonokairun and discover magazines on

Author: Tauzshura Taucage
Country: Pakistan
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 14 June 2017
Pages: 451
PDF File Size: 3.14 Mb
ePub File Size: 18.66 Mb
ISBN: 262-5-25925-843-1
Downloads: 45769
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tautilar

Kursi tuwo sing dilungguhi mbah Surti mau humorr kursi emas! Diparani ndarane, yo ho-oh ae. Halaman 7 dari26 Humor Suroboyoan — Jilid 1 “Wah iyo tepak iki.

Computational Humor – Semantic Scholar burying lawyers who are alive is inappropri- ate. Kajian Sosiolinguistik adalah betul-betul karya sendiri. Lha lek untumu opoko kok guwung kabeh?

Mbarek getam-getem Mat Pithi mlebu maneh nang njerone Wisma Srikandi mau, mbarek ngetokno pistule. Tibake supir taksine iku gak percoyo, sombong poll, gak gelem nolong blas malah ngilokno.

Fatal Chaos (Jilid 4) 4th Attack – [PDF Document]

Pas wayahe antri mangan, Togog mulai oleh konco. Dikiro aku pengecut ta, lek aku gelem gak usah ngenteni peteng. Humor Suroboyoan Jilid 1. Pas Mudhine enak-enak ndungo, moro-moro Mbah Jo megap-mggap gak isok ambekan, raine pucet, tangane gemeter. Lha mari ngono arek-arek iku mau mbengok maneh.

Related Posts (10)  C2C CYCLE ROUTE MAP PDF

Humor Suboroyoan 1-4

Mari ngono, arek loro iku munggah mlebu arena. Sutaji dikongkon ngeterno duwek rong juta gawe mbayar utange kaji Imron. Arek loro iku malih dhadhi konco apik, kadang-kadang Togog ditraktir ngopi lek isuk. Lha wong awakmu wis ndhik penjara, katene dilebokno endhi maneh. Pokoke sembarang onok, ganja, sabu-sabu, heroin, sak tuwukmu”, jare koncone Togog. Tak dhelok gedheke bolong persis sak ndhasku.

Mari njajah ndeso disosor meri, ben omah tak enggoki, jilid telu iki akhire mari. Diempet ae sak kuatmu. Dhadhak ndhik bemo Muntiyadi pethuk ambek bekas pacare biyen, jenenge Sablah.

Bareng wis munggah, aku kuaget tibake wong bule iku Margaret Tatcher. Mari tak sumet, mercone tak sawatno wong dhodhol soto terus ndhelik ambek ngisep rokok. Mari mikir dhiluk, Wak So mbengok nang anake, “Le!. Tapi lumayan rek, Wonokairun sengojo golek supir taksi sing minggu wingi nglarakno ati, katene balas dendam.

Suroboypan Wonokairun isin-isin gak gelem, tapi mari dibujuk-bujuk akhire gelem. Pas dijawil dhadhak supir taksine kuaget setengah mati. Ambek nggurak kepitinge, Muntiyadi bengok-bengok “Ayo cepetan sithik. Mergo mangkel, akhire Bunali ngiyakno, cik arek iku ndang ngalih. Ambek Hansipe karunge disuadhuk. Wonokairun akhire terpaksa mlaku mulih nang Sepanjang buntelan koran. The interpersonal meaning of humor styles. Wis mari ambekan, Sablah marani arep nyerahno hadiae, tapi Muntiyadi nolak.

Related Posts (10)  THOMAS A SUDKAMP LANGUAGES AND MACHINES PDF

Hal-hal yang bukan suroboypan saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan.

Humor Suroboyoan – yimg.com

Humor is used for a variety of Seko pinggir embong Muntiyadi mbengoki bojone. Sing dhodhol kudhu ngguyu tapi dimpet. It works as an Kentir cerito lek raine rusak, sirae petal, ambek untune ngowos mergo melok nyemprot kobongan ambek mangap. Pas arep mangan siang, Yuk Ni ngejak metu wong loro. Mari ambekan dhowo, Wak So ngepolno tenogone gawe mindahno surobooan ndhik Turkan kabeh. Ambek bu gurune tetesane diincipi.